ЯК УКРАЇНІ СТАТИ ДЕРЖАВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Звернення учасників Міжнародної конференції

«Добродійний солідаризм – соціально-економічна парадигма ХХІ сторіччя»

 

До Народу України,

Президента України В.О. Зеленського,

Депутатів Верховної Ради України та

Членів Кабінету Міністрів України

 

 

Шановні громадяни України!

На президентських виборах 2019 року, з поміж іншого, ви проголосували за перезавантаження соціально-економічної системи України, за відмову від бюрократично-олігархічного ладу, за вирішення проблеми постійно зростаючих ризиків бідності, за зниження соціального розшарування між багатими та бідними, за викорінення беззаконня та правової незахищеності в сфері зайнятості та підприємництва, за вирішення проблеми доступності житла та якісних комунальних послуг, за реальну, а не імітаційну боротьбу із корупцією та розграбуванням національного багатства, за те, щоб життя в Україні стало осмисленим, насиченим и перспективним як для молодого, так і зрілого покоління.

Президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові взяв на себе зобов’язання принести мир на Донбас, вирішити проблему бідності, сприяти підвищенню рівня життя, можливості кожного українця приймати участь у розвитку своєї країни, подолати корупцію. Надзвичайно важлива його орієнтація на створення в Україні «електронного уряду» («держави у смартфоні»), піонером розробки якої у загальносвітовому масштабі у 1960-1980-х роках став великий український вчений-кібернетик Віктор Глушков.

Перші кроки нової президентської команди вселяють певний оптимізм: між Україною та Росією відбувся обмін полоненими (35 на 35), боротьба із корупцією перейшла на нову стадію.

Разом із тим, не представляючи народу нову цілісну соціально-економічну модель розвитку України, президентська команда почала втілювати в життя окремі актуальні з її точки зору економічні заходи, на кшталт зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Земля – це загальне благо, спільне надбання, спільне багатство всього українського народу, а тому отримати дозвіл на її продаж необхідно саме у народу. (більше…)

Сторінки: 1 2 3

1 23>>>

МАНІФЕСТ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ СОЛІДАРИЗМУ

ПРОЕКТ. 

2019 г.

Призраки, бродившие по Европе более 170-ти лет тому назад, как известно, обрели своё место и время существования и развития в 1917 году в России, а затем в республиках бывшего СССР и стран социалистического лагеря в Восточной Европе. В 90-х годах XX столетия все эти страны вернулись в лоно господствующего на земле миропорядка.

При всём разнообразии и при всей широте и глубине своих достижений общим состоянием этого миропорядка стал тот очевидный факт, что богатые становятся всё богаче, а бедные – всё беднее. Катаклизмы, сотрясавшие основы мировой цивилизации с момента её зарождения, выплеснули на берег истории продукты экологического, генетического и политического полураспада.

Спесь и агрессивность современной человеческой цивилизации покорителей природы привели к гротескной и стратегически самоуничтожительной форме её дальнейшей истории. Уникальность ситуации, в которой живет современное общество, заключается в том, что происходит соединение цивилизационного и формационного общечеловеческого кризисов.

Цивилизация покорителей Природы, в которой живут страны и которая доминировала на планете последние несколько тысяч лет, себя изжила.Она подвела Человечество на грань исчерпания природных ресурсов, к катастрофической поляризации общества и к беспрецедентному коллапсу среды обитания, которой грозит необратимое засорение отходами и мусором. Капитализм, с одной стороны, сегодня, является главным генератором и виновником надвигающегося экологического и социального бедствия, а, с другой стороны, раздираемый непреодолимым антагонистическим противоречием, исчерпал свои внутренние ресурсы для обеспечения социального и экономического развития общества. В связи с этим необходимость смены существующей цивилизации покорителей природы совпала с предсмертной агонией капитализма, как последней эксплуататорской формации, и объективной необходимостью выработки новой бесконфликтной парадигмы формирования и развития цивилизации сосуществования с Природой.

(більше…)

Сторінки: 1 2 3 4

1 2 ... 4>>>
Електронні книги
Наші матеріали включають в себе великий обсяг інформації. Для комфортного ознайомлення, в кінці публікації ви можете переключитися на PDF-перегляд.