ЯК УКРАЇНІ СТАТИ ДЕРЖАВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

 

В економіці України як держави солідарних власників будуть представлені два ринкових типи підприємств: традиційні капіталістичні підприємства та підприємства у власності працівників, включаючи підприємства і заклади галузей невиробничої сфери (науки, освіти, культури, охорони здоров’я). Варто підкреслити, що у невиробничій сфері грошові засоби, які зараз держава витрачає на їх функціонування, необхідно передати в руки громадян-власників, які будуть користуватись послугами цих підприємств.

Використання АПВГ і конкуренція двох типів ринкових структур дозволить закласти основи переходу від сьогоднішнього прожиткового мінімуму до ДОВІЧНОГО ДОСТАТКУ кожного члена українського суспільства. Під довічним достатком розуміється сума життєвих благ, яка дозволить громадянину країни динамічно розвиватись, зростати як особистість.

Система довічного достатку громадянина включає в себе:

  • безумовний гарантований дохід (БГД);
  • оплату за працю (знання);
  • дивіденди від власності на капітал.

 

При цьому БГД у рівній сумі виплачується всім категоріям громадян: дітям, працівникам, пенсіонерам.

Ключовим досягненням нової моделі повинно стати впровадження механізму забезпечення гарантованого доходу громадян (БГД), при якому були б враховані всі ризики демотивації та люмпенізації громадян.

Головними джерелами фінансування БГД є:

  • рентні платежі за природні ресурси (земля, надра, водні ресурси та інші), які знаходяться в АПВГ;
  • надходження від національної суспільної власності на інтелектуальний капітал (знання);
  • частки доходів підприємств, визначені законом.

 

Таким чином, особистий дохід будь-якого працюючого громадянина країни від робочого до президента окрім БГД включає в себе оплату за працю (знання) і дивіденди від його власності на капітал.

Важливим інструментом вирішення питання зовнішнього боргу України перед міжнародними кредиторами, а також розширення інвестиційних можливостей повинен стати пропонований авторами моделі якісно новий фінансовий інструмент, який умовно можна назвати НАРОДНІ ГРОШІ ІЗ ДЕМЕРЕДЖЕМ (податком) (НГ). Цей інструмент пропонується запровадити на додаток до діючої в країні грошової системи. Емісія, оборот і використання НГ, які здійснюються під безпосереднім контролем вищих органів влади, не заборонені жодним міжнародно-правовим запобіжником, включаючи домовленості із МВФ. При цьому впровадження такого інструменту як НГ дозволить Україні у короткі строки сформувати систему додаткового фінансування, яка за своїм обсягом дорівнюватиме річному бюджету країни. НГ не можливо використовувати в корупційних цілях або вивозити за межі країни.

На базі двох-трьох областей України із різними показниками соціально-економічного розвитку пропонується здійснити експериментальне відпрацювання всіх елементів НЕУ, а також розробку необхідної законодавчої бази, прийняття якої дозволить поширити положення народної економіки на всю країну.

До початку розробки нової моделі економіки в Україні необхідно провести загальнонаціональну інвентаризацію ресурсів:

а) природних ресурсів (землі, корисних копалин, водних та інших);

б) виробничих ресурсів, незалежно від форми власності на капітал;

г) трудових ресурсів;

д) підприємницьких (управлінських) ресурсів;

е) інтелектуальних ресурсів.

 

Варто відзначити, що подібна інвентаризація не має аналогів у світовій практиці господарювання і у повному обсязі не проводилась у жодній країні. Вченими МАС вперше розроблена комплексна методика інвентаризації всіх видів ресурсів.

В умовах експериментального впровадження Народної Економіки України необхідно:

1) Створити нову систему селективного планування. На думку авторів проекту, для України практичний інтерес представляє індикативне планування, яке здійснюється у Франції з 1947 року на основі середньострокових програм відновлення та розвитку економіки. Крім того, досить корисно вивчити можливість використання досвіду розробки системи планів на основі суспільних договорів і самоврядних рішень які використовувалися в колишній Югославії.

2) Поряд із використанням НГ як інвестиційного інструменту переорієнтувати існуючу банківську систему на інвестування у реальний сектор економіки країни. Пропонується розгорнути систему безвідсоткового мікрофінансування споживчих потреб небагатих громадян;

3) Докорінно змінити зміст та якість фіскальних відносин шляхом зміни податкового адміністрування. Нова податкова модель повинна базуватись на двох основах: (1) єдиному податку на доходи кожного громадянина від публічної АПВГ і (2) диференційованому податку на доходи від приватної та колективної форм АПВГ. Загалом нова модель дозволить вирішити два найважливіших, але важко поєднуваних завдання економічної політики: перше – забезпечення фінансових потреб суспільства і друге – збереження для підприємництва високого ступеня свободи;

4) Змінити логіку розробки державного бюджету України. З метою максимального врахування інтересів всіх громадян-власників і реального їх залучення до бюджетного процесу, розробку бюджету доцільно починати з місцевого рівня. Саме на цьому рівні повинна бути збалансована за пріоритетами дохідна та видаткова частина бюджетів в цілях нормального забезпечення умов життя громадян адміністративно-територіальної одиниці (громади). Тільки після цього необхідно формувати бюджети області та країни за рахунок тієї частини податків, яку громадяни-власники виділяють на державні потреби і діяльність державних структур;

5) На основі демократизації бюджетного процесу і введення НГ здійснити модернізацію основного ядра місцевого самоврядування – міських і сільських громад. Це особливо актуально для сільської місцевості, де переважна більшість громадян України зіштовхуються із високими ризиками бідності;

6) Змінити систему фінансування житлового будівництва. Із врахуванням БГД і застосування НГ необхідно відмовитись від грабіжницької для більшості громадян житлової іпотеки і запустити механізм фінансування створення житлової власності, який дозволить істотно знизити витрати громадян на купівлю житла і прискорить вирішення житлової проблеми для більшості громадян;

Сторінки: 1 2 3

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Електронні книги
Наші матеріали включають в себе великий обсяг інформації. Для комфортного ознайомлення, в кінці публікації ви можете переключитися на PDF-перегляд.