ЯК УКРАЇНІ СТАТИ ДЕРЖАВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Звернення учасників Міжнародної конференції

«Добродійний солідаризм – соціально-економічна парадигма ХХІ сторіччя»

 

До Народу України,

Президента України В.О. Зеленського,

Депутатів Верховної Ради України та

Членів Кабінету Міністрів України

 

 

Шановні громадяни України!

На президентських виборах 2019 року, з поміж іншого, ви проголосували за перезавантаження соціально-економічної системи України, за відмову від бюрократично-олігархічного ладу, за вирішення проблеми постійно зростаючих ризиків бідності, за зниження соціального розшарування між багатими та бідними, за викорінення беззаконня та правової незахищеності в сфері зайнятості та підприємництва, за вирішення проблеми доступності житла та якісних комунальних послуг, за реальну, а не імітаційну боротьбу із корупцією та розграбуванням національного багатства, за те, щоб життя в Україні стало осмисленим, насиченим и перспективним як для молодого, так і зрілого покоління.

Президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові взяв на себе зобов’язання принести мир на Донбас, вирішити проблему бідності, сприяти підвищенню рівня життя, можливості кожного українця приймати участь у розвитку своєї країни, подолати корупцію. Надзвичайно важлива його орієнтація на створення в Україні «електронного уряду» («держави у смартфоні»), піонером розробки якої у загальносвітовому масштабі у 1960-1980-х роках став великий український вчений-кібернетик Віктор Глушков.

Перші кроки нової президентської команди вселяють певний оптимізм: між Україною та Росією відбувся обмін полоненими (35 на 35), боротьба із корупцією перейшла на нову стадію.

Разом із тим, не представляючи народу нову цілісну соціально-економічну модель розвитку України, президентська команда почала втілювати в життя окремі актуальні з її точки зору економічні заходи, на кшталт зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Земля – це загальне благо, спільне надбання, спільне багатство всього українського народу, а тому отримати дозвіл на її продаж необхідно саме у народу.

Правління попереднього голови держави Петра Порошенка показало, що в умовах чинної соціально-економічної системи, яка склалась за роки незалежності, за рахунок окремих ліберальних чи державно-капіталістичних заходів не тільки не можливо вирішити наявні проблеми громадян, а навпаки – відбувається їх подальше загострення та поглиблення. Сьогодні на порядку денному стоїть завдання розробити і прийняти загальнонаціональну програму радикальних змін в економічній, соціальній та державно-політичній сферах. Така суверенна програма чинною владою поки що не представлена на суд громадськості.

Учасники конференції обговорили розроблену вченими Міжнародної академії солидаризму модель Народної Економіки України (НЕУ).

 Лейтмотивом цієї моделі є перетворення громадян країни в економічно вільних солідарних власників, що дозволить Україні вперше у світовій історії створити новий тип держави – ДЕРЖАВУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ.

У процесі створення такої держави відбувається залучення громадян до приватної власності на промисловий, сільськогосподарський і фінансовий капітал, а також перетворення державної власності на землю, включаючи природні ресурси, та інтелектуальний капітал (знання) у Асоційовану приватну власність громадян (АПВГ). Останнє означає, що мова йде про створення такої демократичної моделі ринкової економіки, в якій всі громадяни по факту народження в Україні наділяються правом асоційованої частини власності у різних її формах:

  • Публічна АПВГ – це рівна часткова  власність всіх громадян країни. Право публічної власності поширюється тільки на період життя громадян і у спадок не передається. У спадок можуть передаватись виключно отримані від цієї власності доходи, які знаходяться на особистому рахунку громадянина.
  • Колективна АПВГ – це різна часткова  власність без контрольного пакету акцій та капіталістичного найму. Громадянин України втрачає право на колективну АПВГ після виходу із складу колективу, де він працює. При цьому його право передається прийнятому новому співробітнику.

Крім того, принципово зберігається та захищається особиста приватна власність громадянина, яка включає в себе всі види доходів від інших форм власності плюс власність на житловий капітал.

Нова система економічних відносин орієнтована на створення умов для розвитку демократичних (солідарних) форм власності, які дозволять використовувати ці форми в інтересах більшості громадян. Варто окремо підкреслити, що цивілізовано (без порушення законів країни) створені за роки незалежності України приватні підприємства, які активно задіяні у виробничому процесі повинні бути надійно захищені законом. Тут не може йти мови про переділ власності.

Запуск земель сільськогосподарського призначення у господарський оборот і створення ринку землі в Україні повинні здійснюватися не на основі продажу землі, а на основі продажу ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЛІ. Такі ініціативи вже вносилися у порядок денний Верховної Ради України. Це також у повній мірі стосується всіх природних ресурсів країни. Орендна форма обороту землі та інших природних ресурсів дозволить попередити можливість незаслуженого отримання ренти тільки незначним числом представників великого бізнесу. У цьому випадку вся сума земельної ренти та ренти від використання надр буде персоніфікована і направлена кожному громадянину України, а підприємці отримають можливість на ринкових засадах організовувати виробничі процеси. При цьому використання кредитів із комерційним страхуванням, а також метричних засобів обміну (народних грошей) звільнить підприємців від необхідності застави землі у банках.

Таким чином, земельну реформу в Україні можна представити у вигляді двох послідовних етапів:

  1. 90-ті роки ХХ сторіччя – безоплатне наділення земельними паями громадян на 70% земель сільськогосподарського призначення і мораторій на їх продаж;
  2. 2019-2020 роки – добровільне асоціювання приватної власності громадян на земельні паї, переведення 30% сільськогосподарських земель, які знаходяться у власності держави у АПВГ, зняття мораторію на ринковий оборот землі шляхом законодавчого закріплення продажу права оренди земельних ділянок.

В результаті реалізації пропонованої моделі земельної реформи будуть одночасно вирішені дві задачі:

1) ефективне використання землі;

2) соціальна справедливість по відношенню до всіх громадян України.

Сторінки: 1 2 3

1 23>>>

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Електронні книги
Наші матеріали включають в себе великий обсяг інформації. Для комфортного ознайомлення, в кінці публікації ви можете переключитися на PDF-перегляд.